دو هندوانه در یک دست

 در وقت ناهار، خواربار فروشی که محمد از افغانستان در آنجا آموزش میبیند، بسيار شلوغ است. بسیاری در وقت ناهار می آیند تا خريدهاى خود را انجام دهند. هنگام خرید باید سریع باشند. محمد هميشه لبخند می زند: مردم بايد دوباره به سر کار یا مغازه بعدى بروند. در عجله، برخی از مشتریان رسید را مى گيرند، اماکالا را در صندوق فراموش ميكنند. حتی برخی کارت های بانکی خود را در دستگاه کارتخوان جا ميگذارند اما محمد نگاهی بیدار دارد و مشتریان را دوباره فرامی خواند و كارت بانكى يا خريد را به آنها تحويل ميدهد. اکثر آنها متعجب و بسیار سپاسگزار هستند. گاهی اوقات من آلمانیها را درک نمی کنمآنها سعی میکنند بسیاری از کارها را همزمان در مدت زمان کوتاهی انجام دهند. اما نمیتوان دو هندوانه را با یک دست نگه داشت!

tun21062501

Ein Sprichwort aus Afghanistan besagt: Man kann nicht zwei Wassermelonen in einer Hand halten. Foto: tünews INTERNATIONAL / Kerstin Markl.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 27,754 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts