در مسیرهای مشترک

از اووه گيزلر

در پایان هفته بین فرهنگی امسال، تعداد زیادی از کودکان و بزرگسالان و همچنین مردم محلی و مهاجران در (Platanenallee) توبینگن با سنگ هایرنگارنگ و نقاشی شده، جمع شدند. کارگروه هفته بین ‌فرهنگی، کمپین سنگی را با شعار #باز می‌رود برگزار کردند. گروه تدارکاتی مشتاق استقبال زیاد و کارخلاقانه بسیاری از افراد مختلف بود که از کودکستان ها، گروه ها، محافل، انجمنها و یا به صورت فردی شرکت کردند. مسئول پناهندگان منطقه توبینگن هانا هانتوضیح داد: سنگهای طراحی شده مختلف نمادی از تنوع جامعه هستند و در عین حال نشان دهنده زندگی نامه ها و مسیرهای زندگی مهاجران و پناهندگان هستند.

به ‌عنوان بخشی از هفته بین‌ فرهنگی، همیشه به این فکر می‌کنیم که «ما چه کسی هستیم، چه کسی شنیده می‌شود و تا چه درجه ای از گشودگی اجتماعی بهخودمان اجازه می‌دهیم.

آثار کوچک متعدد هنری در کنار هم قرار گرفتند و سپس دوباره در مسیرهای منشعب، منحنی، پهن و باریک جمع شدند. به این ترتیب مسیرهای مشترک ساختهشده به تصویری تبدیل شد که حاضران را به درنگ و گفتگو و دیدار دعوت می کرد.

tun21102801

Die bemalten Steine sind Symbole für eine vielfältige Gesellschaft. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 29,764 total views,  6 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts