كشور ٢g Plus اجبارى را كاهش ميدهد

اعمال مقررات جدید کرونا در بادن-وورتمبرگ، تجدید نظر شده است. دولت ایالتی شرایط تست کرونا را برای افراد واکسینه شده و بهبود يافته کاهش می دهد. شما باید در بسیاری از اماكن تست کرونا منفی ارائه میدادید. به عنوان مثال، قانون 2G-plus در مورد رستوران ها، استخرهای شنا و استودیوهای تناسب اندام اعمال میشود. همانطور که در یک بیانیه مطبوعاتی نوشته شده، از یکشنبه ۵ دسامبر، دولت ایالتی مقررات 2G-plus خود را “مشخص” کرد. افرادی كه واکسن تقویتی زده اند و اکنون کاملاً واکسینه شده اند، اگر کمتر از شش ماه از آخرین واکسیناسیون گذشته باشد، نیازی به آزمایش ندارند. حتی کسانی که بهبود یافته اند و عفونت آنها حداکثر ۶ ماه پیش ثابت شده است، نیازی به آزمایش اضافی ندارند. با اینحال، برای اثبات آلوده بودن خود باید از آزمایش پى سى آر استفاده کنید. برای جوانان بین ۱۲ تا ۱۷ سال نیز استثنائاتی وجود دارد: آنها

میتوانند با یک تست سریع به روز، به مغازه ها مراجعه کنند که در آن قانون 2G (دسترسی فقط برای افراد واکسینه شده و در حال نقاهت) اعمال می شود. با اینحال، این نرمی قوانین برای جوانان فقط تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ اعمال می شود. دولت ایالتی فرض میکند که تا این زمان همه جوانان “فرصت واکسینه شدن را خواهند یافت. اطلاعات بی

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/ausnahmen-von-der-testpflicht-bei-2g-plus-1/

tun21120503

Im Stuttgarter Schloss sind Teile der Landesregierung untergebracht. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,481 total views,  8 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts