مسئله ما: ساخت و ساز سایت تونیوز

صفحه اصلی تونیوز اینترنشنال در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دسامبر در اینترنت قابل دسترسی نخواهد بود. دلیل این امر یک اصلاح فنی است که برای بهبود عملکرد و امنیت وبسایت تونیوز در نظر گرفته شده است. پس از اتمام کار، تونیوز دوباره مانند همیشه با آخرین اخبار به چهار زبان آنلاین خواهد شد.

tun21122103
Eine Baustelle. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html