ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی

از اول ژانویه ۲۰۲۲، کیسه های پلاستیکی خرید، دیگر در مغازه های آلمان ممنوع خواهند بود. منظور، کیسه های خريد پلاستیکی سبک با ضخامت دیواره بین ۱۵ تا ۵۰ میکرومتر است. اینها کیف های استانداردی هستند که قبلا هنگام خرید دریافت میکرده اید. همچنين کیسه های قابل استفاده مجدد پایدار و کیسه های پلاستیکی نازکی که در غرفه میوه و سبزیجات یافت می شوند از این ممنوعیت مستثنی هستند. چرا این کیسه ها ممنوع نیستند؟ دولت فدرال نگران است که تولیدکنندگان، محصولات بیشتری را دوباره در پلاستیک بسته بندی کنند

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/dunne-plastiktueten-verboten-1688818

tun22010404

Ab dem 1. Januar 2022 dürfen in deutschen Geschäften keine Einkaufstüten aus Plastik mehr angeboten werden, die abgebildeten Plastiktüten für Obst und Gemüse sind aber weiterhin erlaubt. Foto: tünews INTERNATIONAL.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,840 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts