واکسیناسیون تقویتی (سوم )برای ۱۲ تا ۱۷ سال

کمیسیون دائمی واکسیناسیون استيكو، هم اکنون واکسیناسیون تقویتی را برای افراد ۱۲ تا ۱۷ ساله توصیه می کند. دلیل این امر گسترش سریع نوع ویروس کرونایاومیکرون است. کودکان و نوجوانان برای واکسیناسیون تقویتی، یعنی سومین دوز، واکسن را از شرکت بایونتک دریافت می کنند. این چیزی است که موسسهرابرت کخ در وبسایت خود نوشته. واکسیناسیون تقویتی نباید زودتر از سه ماه پس از واکسیناسیون قبلی انجام شود. همچنین در بین ۱۲ تا ۱۷ سال نیز ایمنیواکسن با واکسنهای فعلی پس از چند ماه کاهش می یابد. سومین واکسیناسیون محافظت مجدد را بهبود می بخشد و احتمال ابتلا را کاهش میدهد. استيكو، خطرعوارض جانبی ناشی از واکسیناسیون را “بسیار کم” تخمین می زند. اطلاعات بیشتر در:

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html

قرار ملاقات های واکسیناسیون در توبینگن، روتنبورگ و موسینگن را میتوانید در سايت زير

https://www.medizin.uni- tuebingen.de/de/pop-up-impforte

رزرو کنید. همچنین مروری بر عملیات واکسیناسیون اضافی از جمعه ۲۱ ژانویه، در توبینگن وجود دارد.

tun22011404

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 5,610 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts