منع رفت و آمد شبانه برای افراد واکسینه نشده

در منطقه توبینگن، افرادی که واکسینه نشده اند باید از یکشنبه ۱۶ ژانویه شبها، در خانه بمانند. دلیل: افراد بیشتری به ویروس کرونامبتلا می شوند. از حد مجاز۵۰۰ عفونت جدید به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر طی یک هفته فراتر رفته است (آمار هفت روزه). این توسط لندراتس آمت توبینگن اعلام شده است. بنابراینمحدودیت هایی برای افراد واکسینه نشده و ایمن نشده در برابر کرونا وجود دارد. آنها مجاز به ترک خانه های خود بین ساعت ۹ شب تا ۵ صبح نیستند، مگر اینکهدلیل مهمی داشته باشندبرای مثال کار، ویزیت پزشک یا ورزش به تنهایی در فضای باز. منع آمد و شد شبانه شامل افرادی نمی شود که به دلایل پزشکینمیتوانند واکسینه شوند، دانش آموزان زیر ۱۸ سال که به طور منظم در مدرسه تست کرونا می دهند و کودکانی که هنوز به مدرسه نمی روند. در صورتیکه شیوعهفت روزه در ناحیه توبینگن به مدت پنج روز متوالی کمتر از ۵۰۰ نفر باشد، منع آمد و شد پایان خواهد یافت. همچنین به قوانین ایالتی کرونا مراجعه کنید

براى اطلاعات بیشترمحدودیت خروج به چه معناست ؟را ببينيد.

tun22011601
Die Tübinger Stiftskirche. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 6,683 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html