دیگر قانون ٣گ در فروشگاهها وجود ندارد

در بادن-وورتمبرگ، دیگر هیچ گونه محدودیت دسترسی برای خرده فروشان به عنوان مثال فروشگاه‌های لباس در”سطح هشدار I” فعلی وجود ندارد. تا الان فقط واکسینه‌ها، بهبود‌یافته‌ها و آزمایش شده‌ها ٣گ مجاز در این مغازه ها بوده‌اند. در قانون اصلاح شده کرونا آمده است که همچنان مشتریانهنگام خرید باید از ماسک اف اف پ ٢ استفاده کنند و از چهارشنبه ۹ فوریه این قانون اعمال می شود. هرکسی که به رستوران، کافه، کنسرت یا باشگاه می رود، دیگر مجبور نیست از چهارشنبه اطلاعات تماس خود را ارائه دهد. استثنائاتی برای باشگاهها و دیسکوها و همچنین خانه های سالمندان و بیمارستان ها وجود دارد. جزئیات تماس باید همچنان در آنجا ذخیره شود. طرح اعمال قانون ٣گ درکلیساها، مساجد و کنیسه ها در هفته آینده نیز کنار گذاشته خواهد شد. اکنون بازدیدکنندگان بیشتری مجاز به شرکت در رویدادهای مهم مانند رویدادهای ورزشی و فرهنگی، جشنوارههای محلی و شهری هستند. به عنوان مثال حداکثر ۱۰.۰۰۰ تماشاگر در جشن‌ها با قانون ٢گ (واکسینه، بهبود‌یافته به همراه تست منفی کرونا) مجاز هستند.

تماشا کنید:

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

tun22020802

Eine Filiale der Buchhandlung Osiander. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html