تنها دو نوبت واکسیناسیون دیگر در روتنبورگ و موسینگن / در توبینگن روزهای کاری کاهش یافت

دو مرکز واکسیناسیون در روتنبورگ و موسینگن در ماه آوریل بسته خواهند شد. در اداره پست قدیمی درروتنبورگ (Poststraße 15)، واکسیناسیون فقط درروزهای جمعه ۱۱ مارس و جمعه ۲۵ مارس، از ساعت ۲ تا ۶:۳۰ بعدازظهر انجام می شود. آخرین قرار واکسیناسیون در سالن تونن موسینگن (Löwensteinplatz 1)

در روزهای پنجشنبه ۱۷ مارس و پنجشنبه ۳۱ مارس از ساعت ۱۴ تا ۱۸:۳۰ است. از سوی دیگر، واکسیناسیونها در مرکز واکسیناسیون موسینگن در نزدیکیرات‌هاوس (با و بدون وقت قبلی) انجام می شود. اطلاعات دقیقرا می توان در

www.tiz-moessingen.de

یافت. در توبینگن داروخانهِ قديمی دانشگاه توبینگن

(Röntgenweg 9)، روزهای افتتاحیه از اواسط مارس تغییر می کند. کسانی که ميخواهند واکسینه شوند فقط ميتوانند از سه شنبه تا جمعه بین ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۹:۳۰ به آنجامراجعه کنند. اطلاعات بیشتر در

https://www.kreis-tuebingen.de/Startseite/landratsamt/impfung+corona.html

tun22030901

Pop-Up-Impfung in der Univeritätsapotheke Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 7,414 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html