فرصت های جدید برای مادران در زندگی کاری

یک پیشنهاد جدید برای مادرانی که میخواهند (دوباره) كار یا دوره هاى آوسبيلدونگ انجام دهند، وجود دارد. آموزش تیم در توبینگن به شما پشتیبانی رایگان می دهد
کارشناسان به دنبال آموزش مناسب یا کار با زنان هستند. آنها همچنین به تکمیل دوره زبان یا گواهی پایان تحصیل کمک می کنند. زنان مشاوره فردی، در مورد چگونگی دستیابی به هدف خود دریافت میکنند. از جمله، آنها همچنین یاد می گیرند که چگونه با کامپیوتر کار کنند. این برنامه “کار با هم – فرصت هایی برای مادران در راه آموزش و کار” نام دارد و توسط صندوق اجتماعی اروپا تامین میشود. هرکسی که مایل به مشاوره و مشارکت است باید با اولریش رنر با شماره
٠٧٠٧١٣٦٤٣٨٤
قرار ملاقات بگذارد.
اطلاعات بیشتر در:
https://team-training.de/kurse/zusammen-arbeit-chancen-fuer-muetter-auf-ihrem-weg-in-ausbildung-und-beruf-esf-react-eu/

tun22033001

Redaktionsmitglieder von tünews INTERNATIONAL bei der Arbeit. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 9,738 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html