افراد مبتلا اجازه دارند زودتر از قرنطینه خارج شوند

از سوم ماه می، بادن-وورتمبرگ به طور کلی مدت زمان قرنطينه را به پنج روز کاهش می دهد. با اینحال، افراد مبتلا به کرونا باید حداقل تا ۴۸ ساعت هیچ علامتی نداشته باشند. اگر بعد از پنج روز همچنان تب یا سرفه داشتند، باید به قرنطینه ادامه دهند. قرنطینه پس از آن حداکثر پس از ده روز پایان می یابد. آزمایش منفی دیگر لازم نیست. از سوی دیگر، مؤسسه رابرت کخ اکیداً توصیه می کند که تنها پس از منفی شدن آزمایش، به قرنطينه پایان دهید. اعضای نزدیک خانواده و تماس های نزدیک افراد آلوده دیگر لازم نیست در قرنطینه… Read More

 6,714 total views,  50 views today

What is known about refugees from Ukraine

331,600 entries of refugees from Ukraine were registered until 11 April 2022, according to the Federal Ministry of the Interior. Since Ukrainian citizens can enter the European Union without a visa and move freely there, many more are actually staying in Germany. An exact number cannot be determined. The Federal Ministry of the Interior conducted a survey among 2000 refugees. According to this, 84 percent of the refugees from Ukraine are women, 58 percent of them came to Germany together with their children. Their average age is 38. 92 percent of the respondents were employed or in training in Ukraine.… Read More

 4,069 total views,  5 views today