اروپا شاهزاده خانمی از شرق است – سکه ها آن را به ما نشان می دهند

نوشته استفان کرمنیچک در ۹می ۱۹۵٠، وزیر خارجه وقت فرانسه، روبرت شومان، در بیانیه ای از دولت پیشنهاد کرد که تولید زغال سنگ و فولاد آلمان و فرانسه باید ادغام شوند. این سخنرانی پاریس که بعدها به عنوان بیانیه شومان شناخته شد، به عنوان جرقه اولیه سیاسی و سنگ بنای ساختاری برای تأسیس جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا، همچنین به عنوان مونتانیون شناخته می شود، که اتحادیه اروپا امروزی از آن شکل گرفت. از سال ١٩٨٦، این رویداد در ۹ می به عنوان روز اروپا اتحادیه اروپا با رویدادها و جشن ها گرامی داشته می شود. به مناسبت این… Read More

 14,541 total views,  117 views today

Auch Kinder können in die Universität kommen

Die Universität Tübingen lädt in diesem Jahr wieder alle Kinder zwischen 7 und 12 Jahren ein, zu Vorlesungen in die Universität zu kommen. Diese werden von echten Professoren exklusiv für Kinder gehalten. Die Professoren verwenden dafür einfache kindgerechte Sprache und zeigen, dass Wissenschaft Spaß machen kann. Die Vorlesungen finden dienstags um 17 Uhr im Hörsaal 25 (Kupferbau, Hölderlinstraße 5) statt. Um diese Themen geht es: Dienstag, 31. Mai, Dr. Wieland Brendel: Warum kann ein Computer noch nicht meine Hausaufgaben machen? Dienstag, 21. Juni, Prof. Dr. Christiane Zarfl: Warum müssen Flüsse wild fließen? Dienstag, 28. Juni, Prof. Dr. Detlef Weigel: Warum… Read More

 2,772 total views,  12 views today