واکسیناسیون کرونا برای کودکان از پنج سالگی

کارشناسان انتظار دارند در پاییز و زمستان افراد بیشتری دوباره به ویروس کرونا مبتلا شوند. به همین دلیل است که کمیته دائمی واکسیناسیون استيكو، اکنون واکسیناسیون را برای کودکان سالم بین پنج تا یازده سال به عنوان یک اقدام پیشگیرانه توصیه می کند. آنها فقط باید یکبار واکسینه شوند. برای این کار از دوز کاهش یافته واکسن
(Biontech’s Comirnaty)
استفاده می شود. از سن شش سالگی میتوانید با واکسن
(Spikevax)
از شركت
(Moderna)
نیز واکسینه شوید. تا کنون، استیکو فقط برای کودکان مبتلا به بیماری های قبلی یا در تماس با بیماران در معرض خطر و برای جوانان ۱۲ سال و بالاتر توصیه کرده بود. پاسخ به سوالات را میتوانید در آدرس زیر بیابید
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html
اطلاعات بیشتر در
https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/press-briefing/details/news/aktualisierte-covid-19-impfempfehlung-fuer-5-bis-11-jaehrige/

tun22052501

www.tuenews.de

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 13,829 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts