بونوس کودک: ۱۰۰ یورو برای هر کودک از جولای ۲۰۲۲

دولت فدرال در مورد دومین بسته کمکی برای شهروندانى كه در آلمان زندگى مى كنند، تصمیم گرفته است. از اول جولای ۲۰۲۲، خانواده ها با کمک هزینه فرزند، به ازای هر فرزند ۱۰۰ یورو پاداش یکباره دریافت خواهند کرد. كمك هزينه فرزند برای کاهش بار مالی افزایش یافته خانواده ها در نظر گرفته شده است. این مبلغ به طور خودکار توسط دفتر کمک های خانواده مسئول همراه با کمک هزینه فرزند پرداخت می شود و معمولاً نیازی به درخواست ندارد. این کمک هزینه به عنوان حقوق ماهانه اجتماعی محاسبه نمی شود، بلکه برای یکبار به حقوق اضافه می شود. پاداش یکباره نیز به کمک هزینه فرزند برای مالیات حساب می شود.
اطلاعات دیگر:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/entlastungspaket-eins-2010636
tun22052203
www.tuenews.de

Kind beim Malen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html