کمک هزینه به رسمیت شناختن صلاحیت های حرفه ای خارجی

هرکسی که مایل است مدارک حرفه ای کسب شده در خارج از کشور را در آلمان مطابقت دهد و هیچ گونه حمایت مالی از سوی آژانس کار یا مرکز کاریابی دریافت نمی کند، میتواند برای کمک‌هزینه تطبیق درخواست دهد. این کمک‌هزینه برای  شاغلانى است که حداقل سه ماه در آلمان زندگی می کنند، کمتر از صلاحیت های تکمیل شده خود کار می کنند و درآمد پایینی دارند. علاوه بر این، آنها ممکن است هیچ گونه حمایت مالی برای فرآیند شناسایی از سایر برنامه های تامین مالی دریافت نکنند. افراد کم درآمد شامل افرادی هستند که به همراه همسر یا شریک زندگی خود کمتر از ۲۶۰۰۰ یورو ناخالص یا کمتر از ۴۰،۰۰۰ یورو ناخالص در سال درآمد دارند. بودجه مستقل از ملیت یا وضعیت اقامت است. مهم است که قبل از شروع فرآیند شناسایی برای پول درخواست دهید، در غیر این صورت هیچ هزینه دیگری پوشش داده نخواهد شد. هزینه‌های زیر تأمین می‌شود: هزینه‌ها و هزینه‌های فرآیند شناسایی، ترجمه، تأیید گواهی‌ها و مدارک تحصیلی، و نظرات کارشناسان. کمک هزینه شناسایی حداکثر ۶۰۰ یورو است و نیازی به بازپرداخت ندارد. برای کل هزینه ها از ۱۰۰ یورو میتوان درخواست کرد. اطلاعات بیشتر به یازده زبان در مورد روش شناسایی در گروه های حرفه ای فردی تحت کلیدواژه کارگران ماهر:
www.anerkennung-in-deutschland.de
فرم درخواست و سوالات متداول برای کمک هزینه شناسایی:
www.anerkennungszuschuss.de
گزینه های تامین مالی بیشتر و اطلاعات در مورد روش شناسایی:
www.anerkennung-in-deutschland.de/
tun22020103
www.tuenews.de

Die Agentur für Arbeit in Reutlingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html