کوتاه کردن دوره آموزش

آسبيلدونگ – دوره کارآموزی سه تا سه سال و نیم طول می کشد، اما اگر شرایط مساعد باشد، کارها نیز میتوانند سریعتر پیش بروند. چه مکاترونیک خودرو باشید و چه زن یا مرد فروشنده باشید: مدتزمان آموزش حرفه ای در آیین نامه آموزشی مشخص شده و در قرارداد آموزشی آمده است. حدود سه سال و نیم برای کارآموزی مکاترونیک و سه سال برای فروشندگی است. تحت شرایط خاصی، دوره آموزش را میتوان کوتاه کرد. این در قانون آموزش حرفه ای (BBiG) تصریح شده است. برعکس، تمدید نیز امکان پذیر است. کارآموزانی که تجربه حرفه ای را با خود به همراه میآورند – به عنوان مثال، آموزش حرفه ای را در یک حرفه دیگر گذرانده اند – سریعتر فارغ التحصیل می شوند. حتی کسانی که گواهی پایان تحصیلات بالاتر از حد نیاز دارند، میتوانند دوره کارآموزی خود را تا شش ماه کاهش دهند. به عنوان مثال، این امر در مورد کارآموزان دارای دیپلم دبیرستان که در حال انجام دوره کارآموزی هستند که نیاز به گواهی پایان دوره متوسطه دارد، صدق می کند. برخی از دوره های آموزشی را میتوان یک سال زودتر با مدرک دیپلم یا ورودی کالج فنی پیشرفته تکمیل کرد. برای انجام این کار، شرکت آموزشی و کارآموز باید در مراحل اولیه آموزش، درخواست خود را به کانون صنعت و بازرگانی (IHK) یا کانون صنایع دستی ارائه کنند. بهتر است کوتاه کردن مدت زمان در قرارداد آموزشی درج شود.
هرکسی که در امتحانات متوسطه در مدرسه فنی حرفه ای بسیار خوب باشد، میتواند برای شرکت در امتحان نهایی زودتر اقدام کند. کارآموزان باید خودشان برای این درخواست اقدام کنند، اما شرکت آموزشی و آموزشگاه حرفه ای باید موافقت کنند. هر فرد زیر ۱۸ سال نیاز به رضایت والدین دارد. در مورد آموزش حرفه ای پاره وقت، زمان آموزش روزانه یا هفتگی کاهش می یابد. این باعث افزایش کل مدت آموزش می شود. منابع
اداره فدرال کار
پورتال خدمات بادن-وورتمبرگ
www.reutlingen.ihk.de/training/documents-and-information/abkuerzung-der-training-time/
www.hwk-reutlingen.de
www.service-bw.de/zufi/dienstleistungen/1002

tun22041907

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Reutlingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 

 

 

 2,249 total views,  7 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts