آلمانی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شوند: مردم سوریه پيشتاز اخذ تابعیت هستند

سال گذشته تقریباً سه برابر بیشتر از سال قبل از آن، سوری ها در آلمان تابعیت به دست آوردند. ۱۹۱۰۰ نفر از آنها پاسپورت آلمانی گرفتند. همانطور که از داده های اداره آمار فدرال مشاهده میشود، در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل، تابعیت گرفته شده، اما در سال ۲۰۲۰ این تعداد ۱۵ درصد کاهش یافت. سال گذشته در مجموع حدود ۱۳۱۶۰۰ نفر خارجی، پاسپورت آلمانی دریافت کردند. در منطقه توبینگن، ۵۱۸ نفر در سال گذشته تابعیت گرفته اند- ۱۱۱ نفر بیشتر از سال قبل. در اینجا نیز سوری ها با ۸۸ نفر (سال قبل:۲۹ ) بزرگترین گروه را تشکیل دادند. در سراسر بادن-وورتمبرگ، ۱۷۳۰۴ نفر تابعیت آلمان را دریافت کردند. در اینجا تعداد سوری هایی که پاسپورت آلمانی دریافت کردند تقریباً هفت برابر شد و به ۱۸۷۹ نفر رسید. اداره آمار فدرال این واقعیت را که مهاجران از سوریه بزرگترین گروه برای اخذ تابعیت هستند به هجوم افرادی که به دنبال حمایت از سال ۲۰۱۴ تا۲۰۱۶ هستند نسبت می دهد. بسیاری از کسانی که در آن زمان فرار کردند، اکنون شرایط لازم برای دريافت پاسپورت آلمانی را دارند – یعنی مهارت های زبانی کافی، معیشت كافى و در برخی موارد حداقل مدت اقامت هشت ساله. با اینحال، از هر پنج سوری که در سال ٢٠٢١ تابعیت شدند، چهار نفر سریعتر بودند: آنها پاسپورت آلمانی خود را پس از میانگین ۶،۵ سال دریافت کردند. آنها توانستند “دستاوردهای ویژه ادغام” را همانطور که در قانون شهروندی ذکر شده است، اثبات کنند. بنابراین آنها به‌ ویژه آلمانی خوب صحبت می کنند یا کار داوطلبانه انجام می دهند. برای سال جاری نیز، اداره آمار فدرال انتظار دارد تعداد فزاینده ای از تابعیت ها توسط سوری ها افزایش یابد. در آغاز سال ۲۰۲۲، ۴۴۹۰۰ سوری بیش از شش سال در آلمان زندگی می کردند – بیش از چهار برابر یک سال قبل. اتباع ترکیه (۱۲۲۰۰) در رتبه دوم آمار اخذ تابعیت و پس از آن، افراد رومانیایی (۶۹۰۰) و ایتالیایی (۵۵۰۰) قرار دارند. در مجموع، افراد از ۱۷۳ کشور مختلف تابعیت شدند که حدود یک پنجم آنها از یک کشور عضو اتحادیه اروپا بوده اند.
tun22061701
www.tuenews.de

Tübingen am Neckar. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 5,154 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts