تست رایگان کرونا در آمربوخ

علاوه بر توبینگن، صلیب سرخ آلمان نیز آزمایشات سریع کرونا را در آمربوخ ارائه می دهد. مرکز تست در انترینگن
(Rollengasse 10)
روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه از ساعت ۶ بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر و شنبه و یکشنبه از ساعت ۹  تا ۱۰ صبح باز است. یک قرار ملاقات برای تست باید در وبسایت
www.schnelltest.drk-ammerbuch.de
رزرو شود
اطلاعات بیشتر
https://www.timify.com/de-de/profile/drkammerbuch/?v=4

tun22070501

www.tuenews.de

Das Rathaus in Entringen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html