نکاتی برای صرفه جویی در مصرف برق

از اکتبر ۲۰۲۱، قیمت برق، گاز و نفت گرمایشی بیش از پیش افزایش یافته است. بنابراین، بسیاری از سازمان های مصرف کننده و مراکز مشاوره توصیه به صرفه جویی در مصرف انرژی می کنند. نکاتی برای صرفه جویی در مصرف برق: از لامپ های ال اى دى  مدرن استفاده کنید. لوازم برقی را بخرید که برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی دارند. دمای یخچال را بین ۵ تا ۷ درجه و فریزر را روی منفی ۱۸ درجه قرار دهید. ماشین ظرفشویی را روی درجه سختی آب مناسب تنظیم کرده و از برنامه كم مصرف آن استفاده کنید. لباس ها را در دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه بشویید. هنگام پخت و پز از حرارت باقیمانده استفاده کنید، یعنی حدود ۵ دقیقه قبل از پایان زمان پخت، اجاق را خاموش کنید. دستگاه های بلا استفاده را کاملا خاموش کنید. راهنمایی و مشاوره
https://www.swtue.de/service/energiespartipps.html
اطلاعات بیشتر به زبان های مختلف در لینک ذیل موجود است
https://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe/broschueren-zum-download-energie-sparen-im-haushalt

tun22071101

www.tuenews.de

Zapfsäule. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html