ممنوعيت آتش در فضای باز

با توجه به خشکسالی فعلی، شهر توبینگن میخواهد که از آتش سوزی در فضای باز جلوگيرى شود. ممکن است در حال حاضر از مکان ها برای کباب کردن در منطقه شهر استفاده نشود. این با تابلوهای روشن کردن آتش ممنوع نشان داده می شود. خطر آتش سوزی جنگل ها بسیار زیاد است بنابراین شومینه های نزدیک جنگل قبلاً توسط ناحیه توبینگن بسته شده است. مدیریت شهری همچنین از همه شهروندان میخواهد از کباب کردن با آتش در باغ خود یا بالکن خودداری کنند.
https://www.tuebingen.de/presse#/37307


tun22072004

www.tuenews.de


Grillverbote auf Grillplätzen wegen der starken Hitze. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mislina Kiymaz

 6,630 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts