تافل روتنبورگ استراحت می کند

در طول تعطیلات تابستانی، تافل روتنبورگ در نزدیکی کلیسای جامع به مدت پنج هفته بسته است. تافل از دوشنبه ۸ آگوست تا یکشنبه ۱۱ سپتامبر در استراحت خواهد بود. از دوشنبه ۱۲ سپتامبرمغازه تافل مجدداً باز می شود. این چیزی است که تافل در وبسایت خود نوشته. در طول تعطیلات، مشتریان تافل میتوانند کالاها را در دو مکان اشتراک غذا دریافت کنند: در مرکز جوانان
Klause
و در
.Metzelplatz 8
tun22080401
www.tuenews.de

Neckar in Rottenburg. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html