امكان مجدد، گواهی بیماری از طریق تلفن

بیماران مبتلا به سرماخوردگی خفیف دوباره میتوانند از طریق تلفن برای مرخصی استعلاجی اقدام کنند. با توجه به تعداد زیاد افراد مبتلا به کرونا، این گزینه از هم اکنون تا پایان نوامبر اعتبار دارد. این را کمیته مشترک پزشکان، بیمارستان ها و کلینیک ها تصمیم گرفتند. با اینحال، پزشکان باید شخصاً خود را در مورد بیماری بیمار در یک گفتگو پزشکی کامل متقاعد کنند. مرخصی استعلاجی تلفنی برای بیماری های خفیف راه های تنفسی فوقانی (بینی،حلق) تا هفت روز امکان پذیر است و یکبار تا هفت روز قابل تمدید است. این مقررات برای کاهش کامل اتاق های انتظار و در نتیجه خطر ابتلا به ویروس کرونا در اقدامات پزشکی در نظر گرفته شده است.
براى اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد:
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1064/
مراجعه کنید.
tun22080502
www.tuenews.de

Krankschreibung per Telefon ist jetzt wieder möglich. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 5,964 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts