حمام و شنا در رودخانه ها ممنوع

افزایش دما مردم را به شنا در آب های خنک ترغیب می کند. با اینحال، اداره بهداشت در دفتر منطقه توبینگن اشاره می کند که هیچ رودخانه یا نهری در منطقه به عنوان آب حمام طبقه بندی نمی شود. این رودخانه ها و نهرها برای معیارهای قانون آب حمام بادن-وورتمبرگ مورد بررسی قرار نمی گیرند. دراندازه‌ گیری‌های تصادفی قبلی، میکروب‌های مدفوع به طور خاص بسیار بالاتر از حد و مقادیر مرجع بودند. این در مورد رود نكار و اشتاينلاخ نیز صدق می کند. بنابراین توصیه می شود در این آب های روان شنا نکنید. وبسایت موسسه دولتی محیط زیست، اندازه گیری ها و حفاظت از طبیعت
(LUBW)
به نشانی اينترنتى
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de
یک نمای کلی از آب های شنا و حمام در بادن-وورتمبرگ ارائه می دهد که به طور منظم از نظر کیفیت به صورت میکروبیولوژیکی نظارت می شوند. نقشه ای با تمام آب های حمام در بادن-وورتمبرگ در
https://badegewaesserkarte.landbw.de/
موجود است

tun22081801

www.tuenews.de

Stocherkahn. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 5,168 total views,  15 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts