صورتحساب اشتباه از تامین کننده انرژی – چه باید کرد؟

قبض شرکت تامین انرژی، شوک وارد کرد: او خواستار پرداخت اضافی بیش از ۸۵۰ یورو بود و پرداخت ماهانه گاز، آب و برق را ۷۵ یورو افزایش داد. چه باید کرد؟ مرکز مشاوره مصرف کننده توصیه می کند ابتدا صورتحساب را به طور کامل بررسی کنید. در واقع: فهرست سال جاری مصرف آب را بیش از پنج برابر سال قبل نشان می دهد. مشاور مشتری از تامین کننده انرژی در تلفن گفت که ممکن است خطایی رخ داده باشد. او درخواست ایمیلی با نام، آدرس، حساب قرارداد و عکسی از وضعیت فعلی کنتور آب کرد. سپس فاکتور بررسی و در صورت وجود خطایی تصحیح می شود. راه حل همیشه به این سادگی نیست. در صورت بروز مشکل، مصرف کنندگان میتوانند به موسسه ای مراجعه کنند که به صورت رایگان کمک می کند: اداره وساطت انرژی. اطلاعات در مورد وساطت به طور کلی در وبسایت زير در دسترس است
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/BeschwerdeSchlichtung/start.html
اطلاعات و یک درخواست آنلاین برای وساطت
رایگان را میتوانید در لینک ذیل
https://www.schlichtungsstelle-energie.de/was-tun-bei-problemen-mit-dem-anbieter.html
پیدا کنید

tun22082402

www.tuenews.de

Ein Fehler in der Rechnung vom Energieversorger. Foto: tünews INTERNATIONAL / Ute Kaiser.

 

 

 

 3,530 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts