فقط با واکسیناسیون سرخک در مدرسه یا مهدکودک

کودکانی که در آلمان به مهدکودک یا مدرسه می روند باید در برابر سرخک واکسینه شوند. این نتیجه از قانون محافظت از سرخک است که در سال ۲۰۲۰ لازم الاجرا شد. الزام به واکسیناسیون همچنین شامل معلمان، مربیان، کادر پزشکی یا پرستارانی می شود که پس از سال ۱۹۷۰ متولد شده اند. وزارت بهداشت فدرال گزارش می دهد که پناهندگانی که در محل اقامت جمعی زندگی می کنند نیز باید پس از چهار هفته مدرکی مبنی بر واکسیناسیون سرخک ارائه دهند
سرخک یکی از مسری ترین بیماری های عفونی است. آنها میتوانند عواقب جدی داشته باشند که در بدترین حالت منجر به آنسفالیت بالقوه کشنده می شود. واکسیناسیون بهترین محافظت در برابر این بیماری را ارائه می دهد و ایمنی مادام العمر را ایجاد می کند
والدین باید مدرکی مبنی بر واکسیناسیون سرخک برای کودکان بزرگتر از یک سال قبل از پذیرش در مهدکودک ارائه دهند. به گفته وزارت بهداشت فدرال، کودکان بالای دو سال باید دو بار در برابر سرخک واکسینه شوند. این امر در مورد کارکنان شاغل در این مراکز نیز صدق می کند. کارت واکسیناسیون، دفترچه معاینه کودک یا به خصوص در صورت بیماری قبلی گواهی پزشکی مدرک محسوب می شود. در صورت مفقود شدن کارت واکسیناسیون، عکس آن کافی است. مدارک باید به مدیریت مؤسسه، ارائه شود

tun22092806

www.tuenews.de

Eine befüllte Spritze. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 

 

 

 9,195 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html