تجارب سوریه: صرفه جویی و جایگزینی برق

نوشته یوسف کانجو رسانه های آلمانی پر از توصیه هایی برای صرفه جویی در مصرف برق و انرژی هستند و سناریوهای تاریک خاموشی های احتمالی را ترسیم می کنند. یوسف کانجو، سردبیر سوری ما، از تجربیات جنگ در سوریه گزارش می دهد بیدار شدن در صبح بدون برق و نیاز به تراشیدن ریش، استفاده از مسواک یا حتی شانه کردن موهای خود در تاریکی مطلق، تجربه ای است که ما هر روز در سوریه داشته ایم. „اما ضرورت اختراع زا است که همیشه در مورد سوری ها زمانی که در مشکل هستند و به کمک نیاز دارند صدق می کند.… Read More

 15,274 total views,  185 views today

Der Mindestlohn steigt auf zwölf Euro

  Mehr als sechs Millionen Menschen – das sind 22 Prozent aller Beschäftigten – in Deutschland bekommen mehr Geld: Der gesetzliche Mindestlohn pro Stunde beträgt ab 1. Oktober zwölf Euro – gut zehn Prozent mehr als die bisher geltenden 10,45 Euro. Außerdem steigt die Verdienstgrenze für Mini-JobberInnen auf 520 Euro. Mehr unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/12-euro-mindestlohn-2006858 tun 22091303 www.tuenews.de Die Agentur für Arbeit in Reutlingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.  9,218 total views,  8 views today

 9,218 total views,  8 views today