یک قانون جدید باید این امکان را فراهم کند: از دولدونگ تا حق اقامت

تحت عنوان پیچیده
„شانس-حق اقامت”
گزینه های جدید اقامت برای پناهندگانی وجود دارد که به عنوان پناهنده شناخته نشده اند و فقط “تحمل” دولدونگ می شوند، یعنی مجبور به ترک کشور هستند. قانون جدید فدرال در این مورد قراراست از اول ژانویه ۲۰۲۳ لازم الاجرا شود، اما هنوز باید توسط بوندستاگ تصویب شود. در انتظار قانون جدید، دولت ایالتی بادن-وورتمبرگ تصمیم گرفت که «پناهندگان خوب ادغام شده» را با تصمیم فوری اخراج نکند. تونیوز اینترنشنال قبلاً در این مورد گزارش کرده است: کسانی که سالیان دراز با آنها مدارا شده اند نباید اخراج شوند
Langjährig Geduldete sollen nicht abgeschoben werden | TÜNEWS (tunewsinternational.com)
مقررات جدید به چه کسانی کمک می کند؟ این در مورد پناهندگان دارای “دولدونگ” که قبل از 1 ژانویه ۲۰۱۷ به آلمان آمده اند و “به نظم اساسی آزاد و دموکراتیک جمهوری فدرال آلمان متعهد هستند” اعمال می شود. آنها باید آن را امضا کنند. علاوه بر این، آنها نباید به جرمی در آلمان محکوم شده باشند و اطلاعات نادرست در مورد هویت و ملیت خود ارائه داده باشند. اطلاعات دقیق را میتوان در جزوه ای از سازمان کمک رسانی توبینگن “پلان ب” یافت که همچنین مشاوره و پشتیبانی رایگان با برنامه ارائه می دهد. مهم است که خودتان یک درخواست ارسال کنید، قوانین جدید به طور خودکار برای کسانی که شامل دولدونگ هستند اعمال نمی شود
“Chancen-Aufenthaltsrecht”
به مدت یک سال اعطاء می شود، حتی اگر هنوز نتوانید زندگی خود را به طور کامل تأمین کنید و حتی اگر هویت شما هنوز کاملاً مشخص نشده باشد. در طول این يك سال میتوانید شرایطی را برای دریافت حق اقامت دائم طبق  (٢٥آ) قانون اقامت (برای افراد زیر ۲۷سال) یا § (٢٥ب) برای دیگرانایجاد کنید. از جمله شرایط این امر، دانش کافی زبان آلمانی در سطح آ٢ و تأمین معیشت عمدتاً از طریق كار، سودمند است. خانواده های دارای فرزند نیز میتوانند از مزایای اجتماعی بهره مند شوند و کمک هزینه مسکن مانعی ندارد. حق فرصت اقامت برای اعضای خانواده نیز صدق می کند
بر اساس گزارش وزارت کشور فدرال، حدود ۱۳۶۰۰۰ نفر در آلمان برای حداقل پنج سال تحمل شدهاند. بروشور به زبان آلمانی و انگلیسی در وبسایت زیر موجود است
Koalitionsvertrag (menschen-rechte-tue.org)
تماس با پلن B
Plan.B | [kontakt] (planb.social)

tun22110502

www.tuenews.de

Landratsamt Tübingen Unterkünfte. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
001664

 5,281 total views,  33 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts