دولت در ماه دسامبر کسری گاز را پرداخت مى كند

هرکسی که با گاز، خانه خود را گرم می‌کند و یا آشپزی میکند یا از گرمایش شهری استفاده می‌کند، در دسامبر آسوده خاطر باشد. بوندستاگ و بوندسرات در مورد کمک های اضطراری به ارزش میلیاردها يورو تصمیم گرفته اند. در ماه دسامبر، دولت پیش ‌پرداخت گاز را می‌پذیرد – اما تنها یک دوازدهم پیش‌بینی مصرف سالانه در سپتامبر. اگر مستاجران مستقیماً با تأمین کننده انرژی قرارداد داشته باشند، شرکت یا از پیش پرداخت در ماه دسامبر چشم‌ پوشی می‌کند یا بعداً آن را بازپرداخت می‌کند. مستاجران دیگر، که با صاحبخانه طرف هستند، صاحبخانه ابتدا پس انداز می کند. سپس او باید پس انداز را در صورتحساب هزینه های عملیاتی سالانه به مستاجرین منتقل کند. کمک های اضطراری به عنوان یک اقدام کمکی تا شروع نرخ ثابت گاز در اوایل سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته شده است
اطلاعات بیشتر
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/soforthilfe-dezember-2139268

tun22111501

www.tuenews.de

Gasnutzung in Privathaushalten. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001753

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html