انتظار طولانی برای دریافت مسکن

‎فضای زندگی بیشتر برای افراد بیشتر.” این را مجلس نمایندگان (بوندستاگ) و مجلس ایالات آلمان (بوندسرات) تصمیم گرفتند. از ژانویه ۲۰۲۳ حدود دو میلیون خانوار به جای ۶۰۰۰۰۰ خانوار قبل از مزایای مسکن برخوردار خواهند شد. قرار است یارانه مسکن از سال آینده به طور متوسط به ۱۹۰یورو در ماه افزایش یابد و به ۳۷۰ یورو برسد. طبق گفته دولت فدرال، حدود ۳۸۰۰۰۰ نفر دیگر نباید به کمک های اجتماعی یا مزایای بیکاری وابسته باشند. با اینحال، باید با زمان‌های انتظار طولانی برای رسیدگی به درخواست‌ها در نظر گرفته شود، زیرا از جمله کمبود کارکنان در دفاتر تسهیلات مسکن وجود دارد. توجه؛ کمک هزینه مسکن را تنها خانواده هایی دریافت مى کنند که درآمد کمی دارند و طبق قانون اجتماعی ۲، تا کنون هارتز ۴ (از سال ۲۰۲۳: مزایای شهروندی)، هیچ گونه مزایای اجتماعی دریافت نمی کنند. اما اگر به عنوان مثال فقط حداقل دستمزد را دریافت کنید، میتوانید برای کمک هزینه مسکن اقدام کنید. براى اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/wohngeldreform-2130068

tun22112902

www.tuenews.de

Tübingen: Anschlussunterbringung im Horemer. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000949

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html