برنامه تعطیلات روتنبورگ در ايام پنطیکاست

شهر روتنبورگ بروشوری را با مروری بر رویدادهای مختلف برای تعطیلات برای کل سال ۲۰۲۳ ارائه می‌کند. به خصوص در طول تعطیلات پنطیکاست، روزهای متنوعى برای کودکان دبستانی وجود دارد، با بازی کودکان در یک خانه بازی متحرک (اتوبوس بازی) استقلال خود را در یک آزمایشگاه همکاری
(Mitmach Labor)
امتحان می کنند. و انجمن
TVR RoKiS
یک برنامه ورزشی متنوع از جمله کوهنوردی و بانجی جامپینگ را ارائه می دهد
این برنامه برای کودکان و نوجوانان بین ۵ تا ۱۵ سال است. گاهی اوقات برنامه های تعطیلات اضافی در نواحی روتنبورگ وجود دارد. کودکانی که بونوس ‌کارت منطقه را دارند از تخفیف برخوردار می شوند. ثبت نام برای رویدادها الزامی است. مکان ها محدود است، پس هر چه سریعتر ثبت نام کنید. اطلاعات دقیق تر در
https://www.rottenburg.de/download.128330.htm?lnav=14

tun23050801

www.tuenews.de

Neckar in Rottenburg. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001310

 

 

 

 4,774 total views,  9 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html