بچه ها در سالن سخنرانی

دانشگاه توبینگن امسال مجدداً برنامه دانشگاه کودکان را ارائه می دهد، مجموعه ای از سخنرانی ها برای کودکان بین ۷ تا ۱۲ سال. رویدادها در ۹، ۱۶ و ۲۳ می و همچنین در ۱۳ و ۲۰ ژوئن، همیشه ساعت ۵ بعد از ظهر در سالن سخنرانی ۲۵
(Kupferbau،Hölderlinstraße 5)
برگزار می شود. به عنوان مثال، در ۹ می موضوع “چرا روزنامه نگاران مجاز به دروغ گفتن نیستند”، در ۱۶ می”چرا برخی از کودکان نمرات خوب دارند و برخی دیگر نه؟” و در ۲۰ ژوئن “چرا ماه همیشه متفاوت به نظر می رسد؟” خواهد بود
ثبت نام لازم نیست و از والدین استقبال می شود، اما از آنها خواسته می شود در ردیف های عقب سالن رویداد بنشینند. اطلاعات دقیق تر در مورد کل برنامه در
https://uni-tuebingen.de/universitaet/im-dialog/kinder-uni/

tun23050202

www.tuenews.de

Eberhard Karls Universität Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001062

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html