رسید صندوق: بهتر است آن را نگه دارید

نگهداری رسید خريد چندین مزیت دارد. از یک طرف، در پایان ماه میتوانید بهتر بفهمید که این همه پول واقعاً کجا رفته است. از طرف دیگر، یک دلیل مهم برای مثال هنگام خرید لوازم خانگی یا تلفن همراه نو وجود دارد: و آن هم گارانتی است. در صورت بروز نقص در دو سال اول، مشتریان حق دارند دستگاه را تعویض یا تعمیر کنند. با اینحال، از آنجایی که باید ثابت کنید که واقعاً دستگاه را از یک فروشنده خاص خریداری کرده‌اید، مهم است که رسید را نگه دارید، مرکز مشاوره این موضوع رامصرف ‌کنندگان باواریا توصیه می‌کند. کارشناسان همچنین توصیه می کنند که رسید را کپی کنید، زیرا کاغذ حرارتی آبی به سرعت ناخوانا می شود. از طرف دیگر، اگر فقط سوسیس یا پنیر خریداری کرده اید، رسید را میتوان به راحتی به عنوان کاغذ باطله دور انداخت. اگر با کارت الکترونیک یا کارت اعتباری پرداخت می کنید، باید رسیدها را حداقل تا صورت حساب بانکی بعدی نگه دارید. به این ترتیب میتوانید بررسی کنید که آیا همه چیز درست است یا خیر. ضمناً رسید اجباری است. تمامی شرکت هایی که دارای صندوق الکترونیکی هستند نیز باید از سال ۲۰۲۰ رسید صادر کنند. در کد مالیاتی آمده است. فقط صاحبان مشاغل کوچک مجاز به استثناء هستند

‏tun23041101

http://www.tuenews.de

Kassenbon, behalten oder wegwerfen? Foto: tünews INTERNATIONAL / Batool Hadous

001950

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html