فرصت اقامت: در حال حاضر ده ها هزار درخواست(تقاضا)

تا کنون، هر یک نفر از سه فرد دولدونگ شده که بیش از پنج سال در آلمان زندگی کرده است، طبق”قانون شانس اقامت” درخواست ارائه کرده است. این فرصتی است برای به دست آوردن حق دائمی اقامت در آلمان. بر اساس نظرسنجی سرویس رسانه ای ادغام، از ابتدای سال تاکنون ۴۹۰۰۰ درخواست ثبت شده است. از این تعداد ۱۷۰۰۰ مورد تایید و ۲۱۰۰مورد رد شد.
«اجازه اقامت آزمایشی» در ۳۱ دسامبر سال گذشته معرفی شد. برای رفع اولین مانع در مسیر دولدونگ به اجازه اقامت، سه شرط مهم است:
– پناهندگان باید پنج سال یا بیشتر با دولدونگ در آلمان زندگی کنند.
– آنها نباید مرتکب هیچ جرم کیفری شده باشند،
– نباید اطلاعات نادرستی در مورد هویت خود داده باشند.
در صورت تایید درخواست، به جای مزایا بر اساس قانون مزایای پناهجویان، مزایای شهروندی وجود دارد. مهاجرانی که «اقامت شانسی» دارند، ۱۸ ماه فرصت دارند تا شرایط را برای حق اقامت ایجاد کنند. برای اطمینان از اینکه پس از یک سال و نیم دوباره دولدونگ دریافت نکنند، باید تا حد زیادی هزینه های زندگی خود را خودشان تامین کنند، دانش کافی از زبان آلمانی (آ٢) داشته باشند و هویت خود را روشن کنند.
اخیراً، ۱۳۷۰۰۰ نفر در آلمان برای بیش از پنج سال زندگی کردند. در ثبت مرکزی اتباع خارجی موجود است. تعداد درخواست های ارائه شده بین ایالت های فدرال بسیار متفاوت است – اما اعداد به سرعت تغییر می کنند. در برلین (۵۹درصد) و بایرن (۵۸درصد)، بیشتر مهاجران برای وضعیت جدید درخواست داده اند.
در بادن-وورتمبرگ، ۹۰۱ مرد و زن قبلاً “فرصت اقامت” را دریافت کرده اند. در مجموع بیش از ۵ سال است که ۲۱۰۰۰ نفر در کشور دولدونگ شده اند. دولت ایالتی قبلاً در ماه اکتبر تصمیم گرفته بود با توجه به قانون جدید، افراد دارای مدارا را که به خوبی ادغام شده اند، اخراج نکند.
وزارت کشور فدرال انتظار دارد که ۹۸۰۰۰ مهاجر درخواست دهند و ۳۳۵۰۰ نفر مجوز اقامت دائم دریافت کنند.

tun23071205

www.tuenews.de

Das Landratsamt in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
001980

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html