اتوبوس مستقیم در دگالوخ به پایان می رسد

دیگر اتوبوس مستقیمی از ایستگاه اصلی توبینگن به ایستگاه اصلی اشتوتگارت وجود ندارد. مسافران باید در ایستگاه اتوبوس مرکزی
(ZOB)
در اشتوتگارت-دگالوخ به مترو بروند. این همچنین در مورد سفر برگشت – تا سه شنبه ۵ سپتامبر – صدق می کند. خطوط
U5 (Killesberg)، U6 (Rastatter Straße)
و
U12 (Remseck) از ZOB
تا ایستگاه اصلی اشتوتگارت
/Arnulf-Klett-Platz
اجرا می شوند. خطوط
U5 (Leinfelden)، U6
(فرودگاه/نمایشگاه) و
U12 (Dürrlewang)
از ایستگاه اصلی قطار تا
ZOB
ادامه دارند
جدول زمانی اتوبوس را میتوانید در آدرس زیر مشاهده کنید
https://www.naldo.de/fileadmin/media/fahrplan/stoerungsmessen/18-08_Nuertingen-Tuebingen_SEV_Bfp-TS-TT-Express_ab_17.08..pdf
زمان حرکت مترو را میتوان در آدرس زیر جستجو کرد
https://www3.vvs.de/mng/#!/XSLT_TRIP_REQUEST2@init?language=de

tun23083001

www.tuenews.de

Der Tübinger Bahnhof von oben. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
002091

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html