تافل توبینگن باز می شود و یک کافه راه اندازی می کند

تافل توبینگن دوباره در روز دوشنبه ۴ سپتامبر افتتاح می شود. مشتریان میتوانند مجدداً در
Eisenbahnstraße 55/57
در بازه‌ های زمانی متناسب با شماره هایشان خرید کنند. بعد از تغییرات که بخاطر کرونا رخ داد این موضوع جدید است که: دیگر کسی مجبور نیست جلوی در بایستد. یک اتاق انتظار روبروی اتاق خرید وجود دارد. صندوق هم در اتاق خرید هست. مشتریان جدید نیز میتوانند پنجشنبه ها ساعت ۱۰ صبح در آنجا ثبت نام کنند. از سه شنبه ۱۲ سپتامبر، تافل هنگام خرید به مشتریان خود کافه ارائه میدهد

tun23083005

www.tuenews.de

Der Tübinger Tafelladen in der Eisenbahnstraße. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
001528

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html