کمک هزینه شهروندى از اول ژانویه ۲۰۲۴ افزایش می یابد

مقرر شده کمک هزینه اتباع و کمک های اجتماعی از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ افزایش یابد. بزرگسالان مجرد سپس ۵۶۳ یورو در ماه دریافت می کنند. یعنی ۶۱ یورو بیشتر یا دوازده درصد. همچنین حدود دوازده درصد بیشتر برای لوازم شخصی مدرسه وجود دارد. پرداخت ها بر اساس قانون مزایای پناهجویان نیز افزایش می یابد. دولت فدرال این را اعلام کرد. پس زمینه افزایش شدید هزینه های زندگی و افزایش قیمت انرژی است
نرخ های جدید کمک های اجتماعی و مزایای شهروندی در ماه: افراد مجرد/والدین مجرد ۵۶۳ یورو (اضافه ۶۱ یورو). زوج ها برای هر شریک ۵۰۶ یورو (اضافه ۵۵ یورو)؛ جوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله ۴۷۱ یورو (اضافه ۵۱ یورو)؛ کودکان ۶ تا ۱۳ سال ۳۹۰ یورو (به اضافه ۴۲ یورو) و کودکان ۰ تا ۵ سال ۳۵۷ یورو (اضافه ۳۸ یورو)
همچنین پول بیشتری برای لوازم مدرسه وجود دارد. در نیمه اول سال تحصیلی این مبلغ ۱۳۰ یورو (اضافه ۱۴یورو) و در نیمه دوم سال تحصیلی ٦٥ یورو (به علاوه ٧ یورو) است. لوازم مدرسه شامل، به عنوان مثال، خودکار، مداد رنگی، ماشین حساب، دفترچه یادداشت یا مواد کاردستی است. خانواده هایی که کمک هزینه فرزند یا کمک هزینه مسکن دریافت می کنند نیز تحت عنوان بسته آموزشی از این مزایا برخوردار می شوند. دولت فدرال در بیانیه ای گفت: «هرکسی که طبق قانون مزایای پناهجویان از مزایایی برخوردار می شود، میتواند از بسته آموزشی نیز برخوردار شود
مزایای شهروندی، امنیت اولیه برای جویندگان کار، به افرادی تعلق می گیرد که «علیرغم تلاشهای فراوان، شغلی پیدا نمی کنند یا آنقدر از کار خود درآمد کمی دارند که معیشت آنها تأمین نمی شود». افرادی که به دلیل سن یا بیماری نمیتوانند کار کنند، از کمک های اجتماعی برخوردار هستند
براى اطلاعات بيشتر سايت زير را ببینید
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-sociales/regelsaetze-erhoehung-2222924

tun23102201

www.tuenews.de

Agentur für Arbeit in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

002133

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html