دریافت کنندگان مزایای شهروندی باید هزینه تلویزیون کابلی را خودشان بپردازند

تلویزیون کابلی از اول ژوئیه برای بسیاری از دریافت کنندگان مزایای شهروندان گران می شود. از آنجایی که مالکان دیگر نمیتوانند هزینه ها را به عنوان هزینه های اضافی محاسبه کنند، مستاجران باید خودشان یک اتصال کابلی ترتیب دهند و قرارداد خود را امضا کنند. دریافت کنندگان مزایای شهروندی نیز باید خودشان این مبلغ را بپردازند. آژانس کاریابی روتلینگن به درخواست تونیوز اینترنشنال این موضوع را تایید کرد. پیش از این، مرکز کاریابی هزینه های تلویزیون کابلی را به عنوان بخشی از هزینه های اقامت پرداخت می کرد، در صورتیکه در هزینه های اضافی لحاظ می شد. طبق اطلاعات آژانس کاریابی، هیچ استثنایی وجود ندارد. این امر بیش از پنج میلیون نفر را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار می دهد. با اینحال، برای مستاجرینی که قبلاً هزینه کابل را به عنوان بخشی از هزینه‌های اضافی خود پرداخت می‌کردند، اما اصلاً از پیشنهاد کابل استفاده نکردند، ارزان‌تر خواهد بود. اطلاعات بیشتر را میتوان به عنوان مثال در وبسایت مرکز مصرف کنندگان بادن-وورتمبرگ یافت. در آنجا همچنین میتوانید در مورد گزینه های جایگزین برای اتصالات کابلی بخوانید:
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/wissen/digitale-welt/fernsehen/nebenkostenprivileg-das-bedeutet-die-abschaffung-fuer-ihr-kabeltv-53330

tun24053001

www.tuenews.deBeim Fernsehen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000817

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html