اتانازی (شرایطی است که در آن بیمار بنا به درخواست خودشبه صورت طبیعی و آرام بمیرد.): در اسلام اکیداً حرام است

نوشته اولا محفوظ اتانازی فعال در آلمان ممنوع است. هیچ کس اجازه ندارد به شخص دیگری داروی کشنده بدهد زیرا می خواهد به زندگی خود پایان دهد. اسلام تقریباً در همه موارد اتانازی را ممنوع کرده است. در کلینیک دانشگاه توبینگن همچنین می توانید از یک تیم مراقب روحی مسلمان در مورد این سؤالات مشاوره دریافت کنید. با این حال، در آلمان مواردی از اتانازی وجود داردکه قانون آنها را مجاز می‌داند: اتانازی غیرفعال، یعنی دست کشیدن از اقدامات طولانی ‌کننده زندگی مانند تغذیه مصنوعی یا تهویه. اتانازی غیرمستقیم نیز مجاز است، یعنی اقداماتی برای تسکین دردی که می تواند… Read More

German scholarship program for refugee researchers

The Philipp Schwartz Initiative for Academic Refugees in Germany helps refugee researchers in need of protection from all over the world with scholarships. With a two-year scholarship, which can be extended for a further year, refugee academics can continue their work at German universities and research institutions. The initiative is part of the Alexander von Humboldt Foundation’s programs. Applicants must have a doctorate or equivalent qualification, refugee status or proof of a vulnerable situation.  They must not have lived outside their country for more than five years. The application must be submitted via a German university or research institution. Applicants… Read More

Contact Us

Magazine Html