پایگاه اطلاعات (داده) مترجم

در بیشتر موارد، مقامات آلمانی مانند ادارات مهاجرت و رفاه اجتماعی یا موسسات آموزشی نیاز به ترجمه تایید شده اسناد رسمی از خارج کشور دارند. از یک طرف، این بدان معنی است که شما نمیتوانید به سادگی سند را خودتان ترجمه کنید، بلکه باید با یک متخصص تماس بگیرید: به اصطلاح مترجمان قسم خورده یا منصوب عمومی. اگر ترجمه توسط چنین مترجم قسم خورده ای انجام شود، امضای مترجم دیگر نیازی به تأیید دفتر اسناد رسمی ندارد. او تأیید می کند که سند اصلی به درستی ترجمه شده است.
مترجمان قسم خورده را میتوان در یک ثبت رسمی یافت:
https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen
در قسمت “زبان”، میتوانید زبانی را که میخواهید ترجمه کنید وارد کنید – به عنوان مثال، اوکراینی.
در قسمت “شهر” میتوانید شهری را که در آن به دنبال مترجم هستید وارد کنید. در صورت لزوم، این کار را میتوان از طریق قسمت “بوندس لند” نیز انجام داد. اگر به ترجمه کتبی نیاز دارید، کادر «مترجم» را علامت بزنید. یک مترجم قسم خورده که ترجمه را ارائه می دهد نیز میتواند در ثبت نام پیدا شود – در این مورد، کادر “مترجم” باید علامت زده شود. با کلیک بر روی “جستجو” جستجو شروع می شود. برای دسترسی به اطلاعات تماس، باید بر روی نام یکی از مترجمان پیشنهادی کلیک کنید.

tun24051402

www.tuenews.de

Oft müssen Unterlagen unterschiedlicher Art übersetzt werden. Foto: tuenews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

002438

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html