پروژه هاى ادغامی که لایق جایزه هستند

توبینگن امسال برای اولین بار پس از کرونا جایزه ادغام را اعطا می کند. ثبت نام تا دوشنبه ۵ مرداد ماه امکان پذیر است. این جایزه پروژه ها و ابتکارات توبینگن را به رسمیت می شناسد. آنها باید برای تنوع، فرصتهای برابر برای مشارکت، انسجام در شهر و علیه تبعیض تلاش کنند. این پروژه ها می توانند در زمینه هایی مانند فرهنگ، سیاست، امور اجتماعی، هنر، زبان و ورزش فعال باشند. نفر اول پروژه ۳۵۰۰ یورو، دوم ۱۵۰۰ یورو و نفر سوم ۷۰۰ یورو دریافت می کند. یک هیئت داوران مستقل در مورد برندگان تصمیم می گیرد
دستورالعمل ها و اسناد درخواست را می توان در وب سایت شهر یافت و می توان از طریق تلفن ۰۷۰۷۱/۲۰۴۱۴۸۵ يا از طریق ایمیل به آدرس
hanna.johner@tuebingen.de
درخواست کرد
مراسم اهدای جوایز روز جمعه ۸ نوامبر است. این جایزه توسط شهر
Tübingen،Kreissparkasse Tübingen ، Ovesco EndoscopyAG و Stadtwerke Tübingen
حمایت می شود
اسناد درخواست در
www.tuebingen.de/integrationspreis

tun24061901

www.tuenews.de

Der Neckar in Tübingen. Foto:tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

002188

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html