دو راه سریع برای دریافت گذرنامه

فصل تعطیلات شروع شده. افرادی که اکنون برای گذرنامه درخواست می‌کنند، باید صبور باشند. در حال حاضر، حدود هشت هفته به جای دو هفته طول می‌کشد تا اداره فدرال چاپ اسناد، مدارک را به شهرها و جوامع تحویل دهد. این را یک سخنگوی اتحادیه شهرهای آلمان گفت
کسانی که به گذرنامه برای سفرهای دور نیاز فوری دارند، میتوانند آن را به صورت فوری درخواست کنند. تولید این گذرنامه معمولاً سه روز کاری طول می‌کشد. فرآیند فوری ۳۲ یورو هزینه اضافی به علاوه هزینه گذرنامه دارد. افراد بالای ۲۴ سال ۷۰ یورو می‌پردازند. این گذرنامه ده سال اعتبار دارد. برای افراد زیر ۲۴ سال، هزینه گذرنامه ۳۷.۵۰ یورو است و فقط شش سال اعتبار دارد
در موارد خاص قابل توجیه، مقامات میتوانند گذرنامه موقت صادر کنند. برای مثال، اگر بلافاصله و به طور فوری نیاز باشد. این موضوع باید اثبات شود. این سند موقت تنها یک سال اعتبار دارد. هزینه آن ۲۶ یورو است و باید پس از دریافت گذرنامه جدید، بازگردانده شود
برای اطلاعات بیشتر، به
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/ausweise-und-paesse/reisepass/reisepass-node.html;jsessionid=59FA754C28BE4D055DF4256C2E428A49.live891
مراجعه کنید
هزینه‌ها در بخش سوالات متداول قابل مشاهده است

tun24071001

www.tuenews.de

Nach Artikel 16 im Grundgesetz darf die deutsche Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden. Foto: tuenews INTERNATIONAL / Linda Kreuzer.

002274

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html