در‌باره ما

در‌باره ما

در‌باره ما : tünews INTERNATIONAL

از ولفگانگ سانوالد

تونيوز اينترنشنال شخصیت شرکتی را در بازار كار اجتماعی دارد كه حدود ٢٠ كارمند داوطلب، كار مند نيمه وقت و بوفدى مشغول به كار هستند. از سال ٢٠١٥ آنها روی نشریات آلمانی، عربی

KulturGUTفارسی / دری و انگلیسی کار می کنند. تونيوز اينترنشنال توسط مؤسسه غير انتفاعى

پشتيبانى ميشود، اداره منطقه توبینگن کار رسانه های یکپارچه را ممکن می سازد. چاپ اول تونيوز اينترنشنال پس از دو ماه برنامه ريزى و تلاش در تاریخ ١ دسامبر ٢٠١٥ به صورت كاغذ به عنوان روزنامه دیواری انجام شد

 و کارمندان دفتر منطقه اى در توبينگن این پروژه را توسعه، پیاده سازی و اداره کردند. ، KulturGUT e.Vاعضاى

امروزانتشارات تونيوز اينترنشنال از یک سو، اطلاعات مرتبط و به روز را به زبان کشورهای مبداء آنها ارائه می دهد. مركز اصلى انتشار هوم پيج زير است www.tunewsinternational.com

این کار در ژوئن ٢٠١٩ آغاز شد، در ١٥ مارس سال ٢٠٢٠ تونيوز اينترنشنال یک “چرخش دیجیتال” را انجام داد: در مواجهه با اپیدمی کورونا و بر اساس اوقات دفتر كار در خانه، انتشارات دیجیتال از اهمیت ویژه ای برخوردار شدند. در پایان ماه مه ٢٠٢٠، صفحه اصلی به تنهایی بیش از ١.٧ میلیون بازدید داشته است. تیم تحریریه در درجه اول موضوعاتی را که برای تازه واردان مرتبط است، دنبال می کند. تونيوز اينترنشنال اخبار و اطلاعات خود را از منابع معتبر جمع آورى مى كند. تیم تحریریه تمام تلاش خود را می کند تا در ارائه اخبار و مطالب بی طرف باشد و به دنبال اطلاعات واقعی و معتبر است. اعضای سرمقاله می خواهند با مقالات طولانیتر با مجله تونيوز به گفتمان ادغام کمک کنند. مقالات به زبان عربی و فارسی از محبوبیت خاصی برخوردارند. این خبر همچنین از طریق فیسبوک، یوتیوب، یک خبرنامه و پخش هفتگی رادیو از رادیو “ووسته وله” به دنیای خود می یابد. یک روزنامه هفتگی دیواری و یک مجله بزرگتر هر ماه روی کاغذ چاپ می شود. تونيوز اينترنشنال همچنین ابزار مفيدى برای ورود به بازار کار اجتماعی است. تقریباً 20 كارمند نیمه وقت در تونيوز، كسانى هستند كه از سال 2014 به آلمان مهاجرت كرده اند. آنها از طریق همکاری، دانش خود را در مورد فرهنگ کار در آلمان، به ویژه از طریق تجربه عملی، عمیق تر می کنند. در عین حال، آنها دانش خود را از آلمانی در کارهای تحریریه و در نتیجه در تمرین کار می کنند. از نظر محتوا، کارمندان جنبه های بسیاری از جامعه و فرهنگ آلمان را دنبال می کنند

Contact Us

Magazine Html