014 Editor_DA

اطلاعات نادرست در مورد نژادپرستی نسبت به پناهندگان

اطلاعات نادرست در مورد نژادپرستی نسبت به پناهندگان

  از ولفگانگ سانوالد جنگ اوکراین نیز یک جنگ اطلاعاتی است. در حال حاضر اظهاراتی درباره روزنامه نگاران و سیاستمداران در اروپا در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. آنها علناً می گفتند که قربانیان جنگ چشم آبی و بلوند از اوکراین از نظر عاطفی بسیار به آنها نزدیکتر هستند تا مثلاً کسانی که از کشورهای عربی یا فارسی زبان هستند. این به اتهام نژادپرستی مرتبط است. مرکز...
تحریریه: محبوبيت بزرگ در شورای منطقه

تحریریه: محبوبيت بزرگ در شورای منطقه

  از: ولفگانگ سانوالد یورگن هیرنینگ از فراکسیون سبزها، در نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی منطقه توبینگن در ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ گفت: «اگر توتیوز اینترنشنال وجود نداشت، باید آن را كشف میکردید. ولفگانگ سانوالد در مورد تغییر رسمی به کمیته گزارش داد. در سال ٢٠٢١ انجمن حمایتی KulturGUT e.V، شرکت غیرانتفاعی خود تونیوزاینترنشنال gUG با (مسئولیت محدود) را تأسیس کرد. با توجه به ۳،۵ میلیون بازدید در وبسایت www.tuenews.de این...
سرمقاله: جنگ در اوکراین و ما

سرمقاله: جنگ در اوکراین و ما

نوشته ولفگانگ سانوالد  جنگ در اوکراین از سال ۲۰۱۴ در جریان است. در پایان فوریه ۲۰۲۰ روسیه با حمله ای گسترده به این جنگ دامن زد. چند صد هزار نفر از آنجا فرار می کنند، عمدتاً به سمت اتحادیه اروپا(EU)  بسیاری از همکارانی که خود از سال ۲۰۱۵ از سوریه و افغانستان و از جمله جاهای دیگر به آلمان گریخته اند، در هیئت تحریریه تونیوزاینترنشنال کار می کنند. اطلاعات مربوط...
بهت زده از وضعیت مردم افغانستان

بهت زده از وضعیت مردم افغانستان

در مورد تغییر قدرت در افغانستان، ما در تونيوز اينترنشنال چه بايد بنویسیم؟ ما ساعت ها در جلسه تحريريه خود راجع به این موضوع بحث كرديم. ما دربارهسردرگمى همکارانمان که اعضای خانواده آنها در تقريباً پنج دهه جنگ جان باختند، شنیدیم. آيا ناگهان همه چیز بی نتيجه شد؟ اقوامی که قبلاً به عنوان معلم یا درادارات کار کرده اند، اکنون با چه آینده ای روبرو هستند؟ علاقه ایران به منابع...