آیا اگر به رسميت شناخته شويد مجبور

نه ، این طور نیست.اگر به عنوان پناهنده شناخته شوید، مرکز کار از ماه بعد مسئولیت پشتیبانی مالی شما را بر …

1,234 total views, 6 views today

Related posts

Leave a Comment