ازدیاد دانشجویان خارجی-آلمان برای دانشجویان خارجی

آلمان برای دانشجویان خارجی جذاب و جذاب تر می شود. براساس گزارش مهاجرت وزارت کشور فدرال، تعداد دانشجویان خارجی که شروع به تحصیل در آلمان کردند، دوباره در سال 2018 افزایش یافت. در کل 109.995 دانشجو با پذیرش خارجی شروع به تحصیل در یک دانشگاه آلمانی کردند که ٪4.8 بیشتر از سال 2017 (104.940) بود. بزرگترین گروهی که در سال 2018 تحصیل در یک دانشگاه آلمان را آغاز کرد، دانشجویان دارای تابعیت چینی هستند. سوریه همچنین از سال 2017 به عنوان یک کشور مبدا مهم معرفی شده است. در سال 2018، 5783 دانشجویان سوری با ٪5.3 سومین گروه بزرگ هستند… Read More

 2,551 total views,  2 views today

READ MORE

ازدیاد دانشجویان خارجی-آلمان برای دانشجویان خارجی جذاب و جذاب تر می

آلمان برای دانشجویان خارجی جذاب و جذاب تر می شود. براساس گزارش مهاجرت وزارت کشور فدرال، تعداد دانشجویان خارجی که شروع به تحصیل در آلمان کردند، دوباره در سال 2018 افزایش یافت. در کل 109.995 دانشجو با پذیرش خارجی شروع به تحصیل در یک دانشگاه آلمانی کردند که ٪4.8 بیشتر از سال 2017 (104.940) بود. بزرگترین گروهی که در سال 2018 تحصیل در یک دانشگاه آلمان را آغاز کرد، دانشجویان دارای تابعیت چینی هستند. سوریه همچنین از سال 2017 به عنوان یک کشور مبدا مهم معرفی شده است. در سال 2018، 5783 دانشجویان سوری با ٪5.3 سومین گروه بزرگ هستند.… Read More

 2,444 total views,  2 views today

READ MORE

“Werktag”به چه معنی

در زندگی روزمره گاهی با کلمه “روزهای کاری” یا “Werktag” روبرو می شوید.به عنوان مثال ، این کلمه گاهی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی  2,098 total views,  2 views today

 2,098 total views,  2 views today

READ MORE

German Road Safety App

شورای امنیت ترافیک آلمان برنامه ای را که با آن می توانید با قوانین راهنمایی و رانندگی آلمان آشنا شوید، ارائه می دهد.این برنامه،  969 total views

 969 total views

READ MORE

هزینه ماشین

بسیاری از افراد می خواهند ماشین اختصاصی خود را داشته باشند.شما با یک اتومبیل مستقل از اتوبوس یا قطار  3,824 total views,  2 views today

 3,824 total views,  2 views today

READ MORE

سپرده اجاره

زمانیکه شما خانه یا آپارتمان را به کرایه میگرید شما یک اندازه پول را به ضمانت دراختیارصاحبخانه…  4,259 total views,  2 views today

 4,259 total views,  2 views today

READ MORE