صورت حساب ها مهم هستند!

پناهندگان اغلب مجبورند صورتهای بانکی را نشان دهند ، به عنوان مثال در دفتر منطقه یا مرکز کار.کلیه افرادی که دارای…

2,067 total views, 3 views today

Related posts

Leave a Comment