قوانین آرامبخش برای جشنواره ها، فرهنگ و فوتبال

از روز دوشنبه اول ماه جون قوانین جدید برای مراسم فرهنگی و ورزش وجود خواهد داشت. این در حالیست که برای مراسم جشن تولد براى كودكان در فضای بسته تا ۱۰ نفر اجازه خواهند داشت و نیز برای مراسم عروسی نیز چنین میباشد و در فضای باز این محدوده الا ۲۰ نفر اجازه خواهند داشت. نخست وزیر ایالت بادن وورتنبرگ آقای وينفرد كرتشمان گفته است که از تاریخ ۱جون سینما ها و تئاترها باز خواهد شد و نیز تعداد اشتراک کننده ها نباید از ۱۰۰ نفر بيشتر باشد و این در حالیست که میخانه ها اجازه باز کردن دکاکین شان از روز سه شنبه تاریخ ۲ ماه جون خواهد بود

tun052601

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Samra Barnia, 31.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html