پلی برای زنان پناهنده

زینب الموسوی بسیار مفتخر بود. وی کارمند تحریریه تونیوز بین المللی جرأت این را داشت که با رئيس مدرسه توبینگن مصاحبه کند او به تمام سوالات مطرح شده او پاسخ داد. برای این زن عراقی غیر معمول بود که رئیس دفتر حتی کمی هم با غرور با او رفتار نکرد. او آنرا بسیار متفاوت از کشور خود میدانست. این تجربه مثبت خانم الموسوی را برانگیخت. وی مادر سه کودک است و نمیخواست تا آخر عمر بدون شغل بماند. به همین دلیل او تصمیم گرفت آلمانی را بهتر یاد بگیرد و شانس یافتن کارآموزی را افزایش دهد. او یک قرارداد نيمه وقت گرفت تا بتواند کارآموزی و خانواده را هماهنگ کند. به دلیل محدودیت زمانی خانم الموسوی مجبور شد از تیم تحریریه تونیوز جدا شود. این تیم در حال حاضر دوازده کارمند خانم و هفت کارمند مرد دارد. این تعداد همیشه در حال تغییر است. افراد علاقه مند جدید اضافه می شوند و کارمندان با تجربه خداحافظی می کنند. زیرا تونیوز پلی است برای حرفه ها و دیدگاه ها به ویژه برای زنان پناهنده. علاوه بر خانم الموسوی سایر کارمندان نیز راه خود را رفتند. دو خانم همچنان بر سرکار و روزنامه نگاری به توافق رسیدند. یک خانم سوری به عنوان مدرس عربی در دانشگاه و یک خانم ایرانی در بخش کارآموزی دندانپزشکی و همچنان در تونیوز کار می کنند. یک مددکار اجتماعی از سومالی در حرفه خود شغل پیدا کرد. یک خانم سوری جایی برای تحصیل در شهر دیگری پیدا کرد. دلایل موفقیت زنان وجود دارد. با وجود همه سرگرمی ها پروژه رسانه ای تونیوز یک زمین بازی نیست. چه کسی می داند چه کسی متقاضی پیمانکاری است. در تونیوز نیز مانند دیگر حرفه ها وقت شناسی، دقت، اطمینان و تعهد بسیار مهم و قابل حساب هستند. زیرا از اهداف این پروژه واجد شرایط شدن پناهندگان برای دنیای کار زنان و مردان است

tun062301

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 14.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html