آمار علمی: تبعیض علیه پناهندگان در آوسبيلدونگ و جستجوی خانه

نژادپرستی و تبعیض عليه پناهندگان در آلمان در یافتن محل اقامت و ادغام در بازار کار، رندگى را براى پناهجويان دشوارتر می کند. این نتیجه یک مطالعه توسط دانشمندان علوم سیاسی در دانشگاه توبینگن است. این تیم ۶۴ مصاحبه با پناهندگان، مقامات، مراکز مشاوره، داوطلبان و اتحادیه ها در شش منطقه از آلمان انجام داده است. در گفتگوها، تجربیات نژادپرستی در مقامات، مدارس فنی حرفه ای، شرکت ها یاهنگام جستجوی محل اقامت به طور مکرر گزارش شده است که افراد تحت تأثیر آن بسیار استرس داشته اند. طرفین در مورد اظهارات تحقیرآمیز، تحریک کننده بودن و حاشیه سازی تا بحث… Read More

 797 total views

READ MORE

يارانه برای خانواده ها در دو قسط

در دوران کرونا مخصوصاً خانواده ها تحت تأثیر بیشتر قرار دارند. به همین دلیل، در سال جاری آنها برای هر کودکی که دارای حق کودک باشد، ٣٠٠ یورو يارانه دریافت میکنند. این تصمیم به تازگی توسط بوندستاگ و بوندسرات گرفته شده است. این يارانه همراه با کمک هزینه کودک در دو قسط پرداخت می شود: خانواده ها درماه سپتامبر و ماه اکتبر این سال ١٥٠ یورو برای هر كودك دریافت خواهند کرد. يارانه کودک در بیمه اولیه زندگی محاسبه نمیشود. هدف این کار کمک به ویژه به خانواده هایی که درآمد کم و متوسط دارند میباشد. برای افراد با درآمدهای… Read More

 2,344 total views

READ MORE

کمک هزینه کودک “به عنوان یارانه برای خانواده ها

از پاییز سال ۲۰۱۸، دولت فدرال یارانه “کمک هزینه کودک” را آغاز کرده است. کمک هزینه کودک، یارانه دولتی برای خانواده ها و والدین مجرد است کهنیازی به بازپرداخت آن نیست. شرط اصلی دریافت پول این است که خانه مسکونی خریداری یا ساخته شود. قرارداد خرید یا پروانه ساخت باید از تاریخ ۱ ژانویهتا ۳۱ دسامبرسال ۲۰۲۰ باشد. این حمایت فقط به خانواده هایی داده می شود که درآمد آنها از حد معینی تجاوز نمی کند. برای خانواده با فرزند این مبلغ ۹۰٫۰۰۰یورو است. برای هر کودک اضافی، هر یک از این تعداد۱۵۰۰۰ یورو افزایش می یابد. کمک هزینه کودک… Read More

 831 total views

READ MORE

تأثیرات ویروس کرونا بروی فسخ قرارداد خانه

در شرایط فعلی بخاطر کمبود پول و یا پرداخت نشدن اجاره یا کرایه خانه مستأجران نباید در خیابان بمانند و یا قرارداد خانه را فسخ کنند. به همین منظور بسته کمک های دولتی مقرراتی را ارائه می دهد. اگر مستأجران بدلیل درآمد کمتر یا بطور مثال: کارکمتر و یا بیکاری نتوانند اجاره یا کرایه خانه خود را بدهند صاحب خانه ها از اول ماه آپریل تا سی ام ماه یونی اجازه ندارند قرارداد خانه را با ایشان فسخ کنند. اما این بدهی ها بعداً باید پرداخت شود. انجمن مستأجران پیشنهاد می دهد که با صاحب خانه هایتان صحبت کنید و… Read More

 1,339 total views

READ MORE