جریمه بيشتر در ترافیک جاده ای

با آئین نامه جدید در مورد مقررات راهنمایی و رانندگی، وزارت حمل و نقل فدرال نیز مقررات جدیدی را در مورد جریمه ها اعلام می کند، که این قانون نیز از تاریخ ٢٨ آوریل به اجرا در آمد. از اين پس جریمه پارک كردن ناصحيح خودرو و سرعت غير مجاز افزایش می یابد. اگر سرعت بيشتر از حد مجاز باشد، ممنوعیت های رانندگی خیلی سخت تر از گذشته خواهد بود: اگر در شهرها ٢١ کیلومتر در ساعت و در خارج از شهرها ٢٦ کیلومتر درساعت بيشتر از سرعت مجاز رانندگى كنيد و همچنين رانندگى در خط اضطراری و باز نكردن راه اضطرارى درمواقع لزوم و تصادفات براى خودروهاى امدادى و پليس (حداکثر تا ٣٢٠ یورو و یک ماه ممنوعیت رانندگی) پيگرد قانونى، جريمه و امتياز منفى در گواهينامه رانندگى در بر خواهد داشت. همچنین جریمه های جدیدی برای به اصطلاح Auto Posing در نظر گرفته شده: ایجاد صداهای غیر عادى از اگزوز و همچنین رانندگی غير ضرورى و بى هدف می تواند تا ١٠٠ یورو جريمه داشته باشد.

کلیه مقررات جریمه جدید در وبسايت زير www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/bussgeldkatalog-stvo.html

 tun042803

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 30.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 611 total views,  2 views today

Related posts

Leave a Comment